Mobirise

Gyarmati Zsuzsa
Tanácsadó szakpszichológus

Pszichológiai tanácsadás online és személyesen

Mobirise

A honlapon szereplő képek Mihályi Barbara képzőművész alkotásai.

BemutatkozásGyarmati Zsuzsa vagyok, tanácsadó szakpszichológus, relaxációs terapeuta, szimbólumterapeuta és képzésben lévő családterapeuta. Felnőttek és serdülők fordulhatnak hozzám életvezetési elakadásokkal, stresszkezelési nehézségekkel, szorongásoldási és önismereti céllal.

Kritikai szemléletű pszichológusként tisztában vagyok azzal, hogy nehézségeink, tüneteink, elakadásaink nem kizárólag rólunk mint egyénekről szólnak, hanem társadalmi környezetbe ágyazottan jelennek meg, illetve társadalmi problémák tünetei is lehetnek.

Emellett hiszem, tudom és tapasztalom, hogy az önismeret erő.
Segít abban, hogy tisztábban lássuk szándékainkat, lehetőségeinket, felfedezzük és mozgósítsuk erőforrásainkat, stabilizáljuk, stabilan tartsuk önmagunkat. Az önismereti folyamat közelebb visz tetteink, gondolataink, érzéseink megértéséhez, önmagunk együttérző szeretetéhez, így adva teret a változásnak.

A pszichológiai tanácsadás előfeltétele a biztonságos, elfogadó, ítéletmentes légkör, ahol segítő és segített egyenrangúak.

Ebben a szemléleti keretben igyekszem támogatni a hozzám fordulókat. Az említett területek mellett kiemelten foglalkozom LMBT+ közösség tagjainak nehézségeivel, feminista pszichológiai megközelítésben női szerepegyeztetési nehézségekkel, valamint a fenntarthatóság és a klímakrízis pszichológiai vetületeivel is. 

Szakterületek

Életvezetési nehézségek

Pszichológiai támogatás nehéz időszakokban, életvezetési elakadásokban, kapcsolati nehézségekben.

Szorongásoldás, stresszoldás

Nem klinikai mértékű szorongás és negatív stresszhatás kezelése autogén tréninggel, relaxációs technikákkal és a pszichológiai tanácsadás segítségével. 

Önismeret fejlesztése

Az önismeret olyan erő, amire mindig építhetünk, számíthatunk, támaszkodhatunk, ezért annak kibontakoztatása minden pszichológiai munka alapja.

Női szerepegyeztetési dilemmák, nehézségek

Feminista pszichológusként a társadalmi környezetre érzékenyen igyekszem támogatni a hozzám forduló női klienseket, legyen szó családi, párkapcsolati vagy szakmai kérdésekről.

LMBT+ közösség tagjait érintő hatások, nehézségek: 

LMBT+ barát légkör. A közösség tagjai a cisz-heteronormatív társadalomban számos egyedi nehézséggel néznek szembe. Szándékaim szerint erre érzékenyen, affirmatív szemléletben segítem a hozzám fordulókat, érkezzenek a szivárvány bármely színeivel.

Módszerek, technikák

A felsorolt módszerekről többet a fogalomtárban olvashat.

Autogén tréning

Testfókuszú relaxációs technika, mely bizonyítottan alkalmas a stresszélmény és a distressz negatív hatásainak csökkentésére.  

Szimbólumterápia

Relaxált állapotban dolgozunk képzeleti képekkel. A belső képalkotás segíti az önismeret fejlesztését és egy pozitív kapcsolat kialakítását önmagunkkal.

Tovább >

Relaxációs és stabilizációs technikák

A tanácsadási folyamatot szükség esetén személyre és helyzetre szabott stabilizáló, és relaxációs technikákkal egészítjük ki, melyek az érzelemszabályozásnak, az önnyugtatás képességének kialakítását segítik.

Szemléletmód

Szemléletmódomról részletesebben a fogalomtárból tájékozódhat.
Humanisztikus alapelvek

Pszichológiai tanácsadás nem működhet a humanisztikus alapelvek nélkül: feltétel nélküli elfogadás, ítéletmentesség, empátia és hitelesség nélkül.

Rendszerszemlélet

Sem mi, sem nehézségeink nem állnak önmagukban. A rendszerszemlélet az egyént rendszerek kölcsönhatásában értelmezi. Ilyen rendszer lehet a párkapcsolat, család, munkahely, közösségek, melyeknek tagjai vagyunk.

Kritikai pszichológia

Érzéseink, énképünk, szándékaink és lehetőségeink nem választhatók el a társadalomtól, sem társadalmi pozíciónktól, ezért ez a segítés folyamatában sem hagyható figyelmen kívül. 

Feminista szemléletű tanácsadás

A feminista szemléletű pszichológia számol a patriarchátus rendszerével, a nőket érintő egyenlőtlenségekkel, a nőket és férfiakat érintő szerepelvárásokkal, valamint reflektál arra, ahogy egyes pszichológiai elméletek akár hozzá is járulhatnak mindezek fenntartásához.

Affirmatív szemlélet

Az affirmatív szemlélet az LMBT+ közösség tagjaival végzett tanácsadás gondolkodási kerete. Reflektál a társadalmi hatásokra, tartalmazza a jó gyakorlatokat, épít a specifikus erőforrásokra is.

Fenntartható fejlődés 

A változás csak akkor tekinthető fejlődésnek, ha fenntartható, legyen szó egyéni vagy társadalmi szintről.

Mobirise
A pszichológiai tanácsadásról

Pszichológiai tanácsadás: egy közös önismereti út körülhatárolt célokkal.

A pszichológiai tanácsadás nem egészségügyi beavatkozás, nem gyógyítás és neve ellenére nem is tanács-adás. Ezer színe lehet: támogatás, énerősítés, önismeret fejlesztés, szorongásoldás, erőforrások gyűjtése és mozgósítása, együtt gondolkodás. Bár megjelennek a folyamatban múltbeli emlékek, élmények, tapasztalatok, a fókusz a jelenen marad.

A tanácsadás első néhány alkalmának célja, hogy megismerkedjünk egymással, eldöntsük, tudunk-e együtt dolgozni és ha igen, milyen céllal és módszerrel. Mivel az első találkozást megelőzően még ezzel kapcsolatban nehéz döntést hozni, előfordulhat, hogy a kliens több különböző szakemberhez is bejelentkezik egy első alkalomra. Éppen ezért ingyenes a megismerkedő ülés: nem szeretném, hogy ha a megfelelő szakember kiválasztásában a "már kifizetett ülés" befolyásoló tényező lenne.

Néhány alkalom után szerződünk: megbeszéljük a közös célt, a módszert és meghatározunk egy időtartamot is. Ezek a keretek, bár módosulhatnak, a tanácsadás vázaként, sorvezetőjeként támogatják a folyamatot. Az, hogy mi történik egy-egy ülésen, függ a módszertől. Általában beszélgetünk, esetleg relaxálunk, képzeleti képekkel dolgozunk, de az is előfordulhat, hogy valamilyen egyszerű gyakorlattal vagy kérdőívvel próbálunk közelebb kerülni egy helyzet megértéséhez, feloldásához.

A folyamat lezárása általában 1-2 ülés, szükség esetén része lehet egy későbbi utánkövetés, és természetesen az ajtóm a folyamat lezárását követően is nyitva áll. 


A honlapon szereplő képek Mihályi Barbara képzőművész alkotásai.

Szakmai életút

2013

Pszichológus mesterdipoma

A Károli Gáspár Református Egyetem Klinikai és egészségpszichológia szakán pszichológia MA diploma. Egyetem alatt és azt követően Frankfurt am Mainban tanultam és dolgoztam tanulmányi ösztöndíjjal, majd klinikai gyakornokként, ezután pedig iskolai integrációban.

Itt ismerkedtem meg a kritikai pszichológiával, mely azóta is az egyik legfontosabb gondolkodási keret számomra. Emellett megismerhettem egy jól működő dinamikus szemléletű klinikai ellátást és tapasztalatot szereztem speciális nevelési igényű diákok iskolai integrációjában.

2014

Óvoda- és iskolapszichológia

Hazaérkezésemet követően óvodapszichológusként helyezkedtem el egy EGYMI óvodában, majd 2015-ben az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola iskolapszichológusa lettem.

Jelenleg a felső tagozat iskolapszichológusa vagyok. Ennek keretein belül egyéni tanácsadást, szülőkonzultációt, nevelési tanácsadást, pedagóguskonzultációt és esetmegbeszélőt tartok, valamint prevenciós, pszichoedukációs, közösségformáló osztályfoglalkozásokat, szükség esetén előadásokat szülőknek, pedagógusoknak. 

2015

Családterápiás alapképzés

Elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület elméleti és módszertani 200 órás tanfolyamát, valamint a 80 órás szupervíziós szakaszt. Jelenleg képzésben lévő családterapeuta vagyok.

Jelenleg család- és párterápiával nem foglalkozom, de a képzésben elsajátított rendszerszemléletet egy fontos gondolkodási keret egyéni és iskolapszichológiai munkámban egyaránt.

2017

Autogén tréning relaxációs terapeuta

Elvégeztem a Magyar Relaxációs Egyesület 100 órás autogén tréning képzését. Jelenleg iskolapszichológiai és tanácsadói munkám során is alkalmazom, valamint autogén tréning folyamatokat kísérek.

2021

Tanácsadó szakpszichológus

Lezártam az ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus posztgraduális képzést család és párkapcsolati tanácsadás specializáción.

Tanácsadó szakpszichológusként jelenleg egyéni pszichológiai ellátás keretein belül dolgozom, valamint a Háttér Társasággal együttműködésben a Lelki segítő képzés részeként 60 órás önismereti tréning, alkalmanként  pedig workshopok ko-vezetőjeként. 

2022

Szimbólumterapeuta

Lezártam a Magyar Relaxációs Egyesület 360 órás szimbólumterápia-imagináció képzését.

Jelenleg egyéni szimbólumterápiás folyamatokat kísérek, valamint a módszer elemeit iskolapszichológiai ellátásban és csoportos tanácsadásban alkalmazom.

Fogalomtár

Az affirmatív szemlélet az LMBT+ közösség tagjaival végzett tanácsadás gondolkodási kerete. Az LMBT+ barát légkör feltétele a megerősítő, támogató jelenlét. Az affirmatív szemléletű tanácsadás tartalmazza a jó gyakorlatok mellett azokat a szempontokat, jelenségeket, társadalmi hatásokat, melyek kifejezetten ezt a közösséget érintik. Reflektál az egyenlőtlenségekre, hátrányokra, nehézségekre és azok pszichológiai vetületére. Épít azokra a lelki erőforrásokra is, melyek az LMBT+ identitással függenek össze. Magában foglalja a cisz-heteronormatív pszichológia kritikáját is.

Az autogén tréning egy belső koncentrációra épülő testfókuszú relaxációs technika, melynek elsajátításához általában körülbelül 12-15 alkalom szükséges. Segítségével rutint szerezhetünk a relaxációban, támogatja a test öngyógyító folyamatait, lehetővé teszi a stressz csillapítását, fejleszti testi tudatosságunkat. Egy autogén tréning folyamat nem csak a technika elsajátításáról szól, hanem egy önismereti út is, melynek vezérfonalát a relaxáció során megtapasztalt élményeink adják. 

A pszichológiai tanácsadás gondolkodási hátterében több szinten is megjelenhet a fenntartható fejlődésre törekvés elve. Egyéni szinten hosszú távon is megvalósítható működésmódok, lelki változások támogatása, társadalmi szinten pedig a kontextusunk tudomásul vétele. Saját életemben és szakmai munkámban is kiemelten foglalkozom a klímaváltozás és a társadalmi krízisek pszichológiai hatásaival egyéni és akár társadalmi szinten. A tanácsadási folyamatban megjelenhetnek ökopszichológiai szempontok, magam is keresem a választ arra, hogyan lehet, hogyan érdemes szembenézni a klímaválság és egyéb társadalmi változások, kihívások jelenével és jövőperspektíváival.

Bár a humanisztikus pszichológia külön módszer a szakmán belül, ma már nem képzelhető el pszichológiai támogatás humanisztikus szemlélet nélkül. Amikor egy tanácsadói munka humanisztikus elveken vagy a "rogersi alapelveken" alapszik, arra számíthatunk, hogy a segítő szakember szándékai szerint feltétel nélküli elfogadással, ítéletmentesen, empátiával és hitelesen van jelen a folyamatban.

A kritikai pszichológia figyelembe veszi a lelki problémák társadalomba ágyazottságát és az egyén társadalmi pozícióját. Érzékeny a rendszerszintű problémákra, hatalom és erőforrások egyenlőtlen eloszlására. A kritikai pszichológia a társadalmi rendszer, a pszichológia mint tudományterület és intézményrendszer kritikája is. Felhívja a figyelmet arra, ahogy a pszichológia gyakran hozzájárul a hatalmi egyenlőtlenségek fenntartásához is, azaz a fennálló társadalmi rend fenntartásának eszköze.
Ernyőfogalomként magába foglalja azokat a pszichológiai irányzatokat, törekvéseket, melyek ezek ellen a tendenciák ellen hatnak. Ilyen módon része a kritikai pszichológiának többek között a feminista pszichológia és az affirmatív szemléletű tanácsadás is. Fontos 

A rendszerszemlélet az egyéni tanácsadásban azt jelenti, hogy nem csak az egyénre fókuszálva, hanem rendszerekbe ágyazottan tekintünk minden helyzetre. Számolunk azzal, hogy amit önmagunkban - akár tünetként - tapasztalunk, nem önmagában álló jelenség, sőt az is előfordulhat, hogy nem ott van a probléma, ahol a tünet megjelenik. Mindannyian számos különböző rendszer (pl családi és baráti közösségek) alkotóelemei vagyunk, számos intézménnyel működünk együtt. A tanácsadás során figyelembe vesszük a különböző rendszerek hatását, így a jelenségeket a kapcsolati hálóval együtt értelmezzük.

Az imagináció során relaxált állapotban dolgozunk képzeletünkkel, képzeletünk képeivel. A belső képalkotás önmagában is jótékony hatású, mivel az addig formátlan, megfoghatatlan élményeinket formába önti. A megtapasztalt élményeket kibontva mélyül önismeretünk, mozgósítani tudjuk erőforrásainkat, énerőnket, segíti az önelfogadás, önegyüttérzés és ezzel együtt az önértékelés, önszeretet megerősödését. A módszer alapértéknek és egyben céljának is tekinti a személyiség egészséges magjának kibontakoztatását, az egyén sajátos, csak rá jellemző törekvéseinek feltétlen tiszteletben tartását.

Kapcsolat

Telefonszám:

+36 20 32 32 766

E-mail:

gyarmatizsuzsa.pszi@gmail.com

Online tanácsadás

Google Meets alkalmazás segítségével.

Személyes tanácsadás

Budapest, XI. kerület

Gyarmati Zsuzsa
  • tanácsadó szakpszichológus,
  • szimbólumterapeuta,
  • relaxációs terapeuta


Kapcsolat:
  • gyarmatizsuzsa.pszi@gmail.com
  • +3620 32 32 766

This page was built with Mobirise templates