Mobirise

Gyarmati Zsuzsa
Tanácsadó szakpszichológus

Online pszichológiai tanácsadás

Mobirise

A honlapon szereplő képek Mihályi Barbara képzőművész alkotásai.

Bemutatkozás


Gyarmati Zsuzsa vagyok, tanácsadó szakpszichológus, relaxációs terapeuta, szimbólumterapeuta és képzésben lévő családterapeuta. Felnőttek és serdülők fordulhatnak hozzám életvezetési elakadásokkal, stresszkezelési nehézségekkel, szorongásoldási és önismereti céllal.

Kritikai szemléletű pszichológusként tisztában vagyok azzal, hogy nehézségeink, tüneteink, elakadásaink nem kizárólag rólunk mint egyénekről szólnak, hanem társadalmi környezetbe ágyazottan jelennek meg, illetve társadalmi problémák tünetei is lehetnek.

Emellett hiszem, tudom és tapasztalom, hogy az önismeret erő.
Segít abban, hogy tisztábban lássuk szándékainkat, lehetőségeinket, felfedezzük és mozgósítsuk erőforrásainkat, stabilizáljuk, stabilan tartsuk önmagunkat. Az önismereti folyamat közelebb visz tetteink, gondolataink, érzéseink megértéséhez, önmagunk együttérző szeretetéhez, így adva teret a változásnak.

A pszichológiai tanácsadás előfeltétele a biztonságos, elfogadó, ítéletmentes légkör, ahol segítő és segített egyenrangúak.

Ebben a szemléleti keretben igyekszem támogatni a hozzám fordulókat. Az említett területek mellett kiemelten foglalkozom LMBT+ közösség tagjainak nehézségeivel, feminista pszichológiai megközelítésben női szerepegyeztetési nehézségekkel, valamint a fenntarthatóság és a klímakrízis pszichológiai vetületeivel is. 

Szakterületek

Életvezetési nehézségek

Pszichológiai támogatás nehéz időszakokban, életvezetési elakadásokban, kapcsolati nehézségekben.

Szorongásoldás, stresszoldás

Nem klinikai mértékű szorongás és negatív stresszhatás kezelése autogén tréninggel, relaxációs technikákkal és a pszichológiai tanácsadás segítségével. 

Önismeret fejlesztése

Az önismeret olyan erő, amire mindig építhetünk, számíthatunk, támaszkodhatunk, ezért annak kibontakoztatása minden pszichológiai munka egyik alappillére.

Női szerepegyeztetési dilemmák, nehézségek

Feminista pszichológusként a társadalmi környezetre érzékenyen igyekszem támogatni a hozzám forduló női klienseket, legyen szó családi, párkapcsolati vagy szakmai kérdésekről.

LMBT+ közösség tagjait érintő hatások, nehézségek: 

LMBT+ barát légkör. A közösség tagjai a ciszheteronormatív társadalomban számos egyedi nehézséggel néznek szembe. Szándékaim szerint erre érzékenyen, affirmatív szemléletben segítem a hozzám fordulókat, érkezzenek a szivárvány bármely színeivel.

Módszerek, technikák

A felsorolt módszerekről többet a fogalomtárban olvashat.

Autogén tréning

Testfókuszú relaxációs technika, mely bizonyítottan alkalmas a stresszélmény és a distressz negatív hatásainak csökkentésére.
Tovább >

Szimbólumterápia

Szimbólumterápia során relaxált állapotban dolgozunk képzeleti képekkel. A belső képalkotás és a képekkel való munka segíti a tudatosítás folyamatát és egy pozitív kapcsolat kialakítását önmagunkkal.
Tovább >

Relaxációs technikák

A tanácsadási folyamatot szükség esetén személyre és helyzetre szabott egyszerű relaxációs technikákkal egészítjük ki.

Szemléletmód

Szemléletmódomról részletesebben a fogalomtárból tájékozódhat.
Humanisztikus alapelvek

Pszichológiai tanácsadás nem működhet a humanisztikus alapelvek nélkül: feltétel nélküli elfogadás, ítéletmentesség, empátia és hitelesség nélkül.

Kritikai pszichológia

Egyéninek tűnő problémáink a legritkább esetben választhatók le társadalmi hatásokról. Minden nehézség egyéni is, társadalmi is.

Rendszerszemlélet

Az egész több, mint részek összessége. Sem mi, sem nehézségeink nem állnak önmagukban, hanem különböző rendszerek részeként maradnak fenn. 

Feminista szemléletű tanácsadás

A feminista szemléletű pszichológia számol a patriarchátus rendszerével, a nőket érintő egyenlőtlenségekkel, a nőket és férfiakat érintő szerepelvárásokkal, valamint reflektál arra, ahogy egyes pszichológiai elméletek akár hozzá is járulhatnak mindezek fenntartásához.

Affirmatív szemlélet

Az affirmatív szemlélet az LMBT+ közösség tagjaival végzett tanácsadás gondolkodási kerete. Reflektál a társadalmi hatásokra, tartalmazza a jó gyakorlatokat, épít a specifikus erőforrásokra is.

Fenntartható fejlődés 

A változás csak akkor tekinthető fejlődésnek, ha fenntartható, legyen szó egyéni vagy társadalmi szintről.

Mobirise
A pszichológiai tanácsadásról

Pszichológiai tanácsadás: egy közös önismereti út körülhatárolt célokkal.

A pszichológiai tanácsadás nem egészségügyi beavatkozás, nem gyógyítás és neve ellenére nem is tanács-adás. Ezer színe lehet: támogatás, énerősítés, önismeret fejlesztés, szorongásoldás, erőforrások gyűjtése és mozgósítása, együtt gondolkodás. Bár megjelennek a folyamatban múltbeli emlékek, élmények, tapasztalatok, a fókusz a jelenen marad.

A tanácsadás első néhány alkalmának célja, hogy megismerkedjünk egymással, eldöntsük, tudunk-e együtt dolgozni és ha igen, milyen céllal és módszerrel. Mivel az első találkozást megelőzően még ezzel kapcsolatban nehéz döntést hozni, előfordulhat, hogy a kliens több különböző szakemberhez is bejelentkezik egy első alkalomra. Éppen ezért ingyenes a megismerkedő ülés: nem szeretném, hogy ha a megfelelő szakember kiválasztásában a "már kifizetett ülés" befolyásoló tényező lenne.

Néhány alkalom után szerződünk: megbeszéljük a közös célt, a módszert és meghatározunk egy időtartamot is. Ezek a keretek, bár módosulhatnak, a tanácsadás vázaként, sorvezetőjeként támogatják a folyamatot. Az, hogy mi történik egy-egy ülésen, függ a módszertől. Általában beszélgetünk, esetleg relaxálunk, képzeleti képekkel dolgozunk, de az is előfordulhat, hogy valamilyen egyszerű gyakorlattal vagy kérdőívvel próbálunk közelebb kerülni egy helyzet megértéséhez, feloldásához.

A folyamat lezárása általában 1-2 ülés, szükség esetén része lehet egy későbbi utánkövetés, és természetesen az ajtóm a folyamat lezárását követően is nyitva áll. 


A honlapon szereplő képek Mihályi Barbara képzőművész alkotásai.

Szakmai életút

2013

Pszichológus mesterdipoma

A Károli Gáspár Református Egyetem Klinikai és egészségpszichológia szakán pszichológia MA diploma. Egyetem alatt és azt követően Frankfurt am Mainban tanultam és dolgoztam tanulmányi ösztöndíjjal, majd klinikai gyakornokként, ezután pedig az iskolai integrációban.

2014

Óvoda- és iskolapszichológia

Hazaérkezésemet követően óvodapszichológusként helyezkedtem el egy EGYMI óvodában, majd iskolapszichológus lettem az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolájában.

2015

Családterápiás alapképzés

Elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület elméleti és módszertani 200 órás tanfolyamát, valamint a 80 órás szupervíziós szakaszt. Jelenleg képzésben lévő családterapeuta vagyok.

2017

Autogén tréning relaxációs terapeuta

Elvégeztem a Magyar Relaxációs Egyesület 100 órás autogén tréning képzését.

2021

Tanácsadó szakpszichológus

Lezártam posztgraduális képzésemet az ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus képzésének család és párkapcsolati tanácsadás specializáción.

2022

Szimbólumterapeuta

Lezártam a Magyar Relaxációs Egyesület 360 órás szimbólumterápia-imagináció képzését.

Fogalomtár

Az affirmatív szemlélet az LMBTQ+ közösség tagjaival végzett tanácsadás gondolkodási kerete. Az LMBT+ barát légkör feltétele a megerősítő, támogató jelenlét. Az affirmatív szemléletű tanácsadás tartalmazza a jó gyakorlatok mellett azokat a szempontokat, jelenségeket, társadalmi hatásokat, melyek kifejezetten ezt a közösséget érintik. Reflektál az egyenlőtlenségekre, hátrányokra, nehézségekre és azok pszichológiai vetületére. Épít azokra a lelki erőforrásokra is, melyek az LMBT+ identitással függenek össze.

Az autogén tréning egy belső koncentrációra épülő testfókuszú relaxációs technika, melynek elsajátításához általában körülbelül 12-15 alkalom szükséges. Segítségével rutint szerezhetünk a relaxációban, támogatja a test öngyógyító folyamatait, lehetővé teszi a stressz csillapítását, fejleszti testi tudatosságunkat. Egy autogén tréning folyamat nem csak a technika elsajátításáról szól, hanem egy önismereti út is, melynek vezérfonalát a relaxáció során megtapasztalt élményeink adják. 

A pszichológiai tanácsadás gondolkodási hátterében több szinten is megjelenhet a fenntartható fejlődésre törekvés elve. Egyéni szinten hosszú távon is megvalósítható működésmódok, lelki változások támogatása, társadalmi szinten pedig a kontextusunk tudomásul vétele. Saját életemben és szakmai munkámban is kiemelten foglalkozom a klímakrízis jelenségével és az ehhez kapcsolódó szorongással egyéni és akár társadalami szinten. A tanácsadási folyamatban megjelenhetnek ökopszichológiai szempontok, magam is keresem a választ arra, hogyan lehet, hogyan érdemes szembenézni a klímaválság jelenével és jövőperspektíváival.

Bár a humanisztikus pszichológia külön módszer a szakmán belül, ma már nem képzelhető el pszichológiai támogatás humanisztikus szemlélet nélkül. Amikor egy tanácsadói munka humanisztikus elveken vagy a "rogersi alapelveken" alapszik, arra számíthatunk, hogy a segítő szakember szándékai szerint feltétel nélküli elfogadással, ítéletmentesen, empátiával és hitelesen van jelen a folyamatban.

A kritikai pszichológia a pszichológia kritikája is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a pszichológia gyakran hozzájárul a hatalmi egyenlőtlenségek fenntartásához. Ernyőfogalomként magába foglalja azokat a pszichológiai irányzatokat, törekvéseket, melyek ezek ellen a tendenciák ellen hatnak.
Ilyen módon része a kritikai pszichológiának többek között a feminista pszichológia és az affirmatív szemléletű tanácsadás is.

A rendszerszemlélet az egyéni tanácsadásban azt jelenti, hogy a jelenségekre rendszerekbe ágyazottan tekintünk. Számolunk azzal, hogy amit önmagunkban - akár tünetként - tapasztalunk, nem önmagában álló jelenség, sőt az is előfordulhat, hogy nem ott van a probléma, ahol a tünet megjelenik. Mindannyian számos különböző rendszer alkotóelemei vagyunk (családi, baráti, szakmai, társadalmi), azokkal összehangoltan működünk együtt. A tanácsadás során figyelembe vesszük a különböző rendszerek hatását, így a jelenségeket a kapcsolati hálóval együtt értelmezzük.

Az imagináció során relaxált állapotban dolgozunk képzeletünkkel, képzeletünk képeivel. A belső képalkotás önmagában is jótékony hatású, mivel az addig formátlan, megfoghatatlan élményeinket formába önti. A megtapasztalt élményeket kibontva mélyül önismeretünk, mozgósítani tudjuk erőforrásainkat, énerőnket, segíti az önelfogadás, önegyüttérzés és ezzel együtt az önértékelés, önszeretet megerősödését. A módszer alapértéknek és egyben céljának is tekinti a személyiség egészséges magjának kibontakoztatását, az egyén sajátos, csak rá jellemző törekvéseinek feltétlen tiszteletben tartását.

Kapcsolat

Telefonszám:

+36 20 32 32 766

Email:

gyarmatizsuzsa.pszi@gmail.com

Gyarmati Zsuzsa
  • tanácsadó szakpszichológus
  • szimbólumterapeuta,
  • relaxációs terapeuta


Kapcsolat:
  • gyarmatizsuzsa.pszi@gmail.com
  • +3620 32 32 766

Web page was designed with Mobirise